Kürthy Ádám András

Kürthy Ádám András az ELTE BTK-n folytatta spanyol irodalmi és nyelvészeti
tanulmányait 2007-2013 között (BA, MA), majd 2016-ban ugyanitt kezdte meg doktori
tanulmányait a XX. századi spanyol-amerikai irodalom témájában. Publikációi jelentek meg a
Spanyol Tanszék Lazarillo c. sorozatában és Lejana c. folyóiratában, Olaszországban a római
Sapienza Egyetem kiadásában és a Bianco e Nero c. folyóiratban, Spanyolországban az Ínsula
folyóiratban. Nemzetközi tudományos konferenciákon vett részt Budapesten, Szegeden,
Vigóban és Rómában.
Tudományos munkája mellett legalább olyan fontos számára a fordítói munka is.
Szakfordításai jelentek meg az ELTE Eötvös Kiadójánál, a Spanyol Tanszék Lejana
folyóiratában és egyéb kiadványaiban, az MTA Történettudományi Intézetének Világtörténet
c. folyóiratában. Műfordításai spanyol, olasz és katalán nyelvből többek közt az Európa
Könyvkiadó, a Jelenkor Kiadó, a Nemzeti Színház, a Napkút Kiadó és a L’Harmattan Kiadó
gondozásában jelentek meg. Fordításai közül érdemes kiemelni Jorge Luis Borges, Andrea
Camilleri, Paolo Giordano és Juan Villoro műveit, illetve a kortárs spanyol drámaszerzőket
bemutató két kötetben való részvételét.